Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring – jämför pris och villkor här!

Varför inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkring betyder att du kan behålla upp till 80 procent av din faktiska lön om du blir arbetslös. Försäkringen är ett tillägg till din a-kassa och ger dig extra trygghet om du skulle bli uppsagd från ditt arbete.

Denna möjlighet finns också för egen företagare hos Billigförsäkring.com. Inkomstförsäkringen innebär då att man vid konkurs eller likvidation kan få upp till 80 procent av sin försäkrade inkomst i 300 dagar.

Vad händer med din ekonomi om du mister jobbet?

Du har säkert redan försäkrat din bil och din bostad. Nu kan du också försäkra din lön så att du klarar dig bättre ekonomiskt om du skulle ha oturen att mista jobbet.
Många svenska löntagare vet inte att de slår i taket för a-kassans ersättning och löper risken att erhålla mindre än 80 procent av sin normala inkomst vid arbetslöshet. Många skulle helt enkelt inte kunna försörja sig och sin familj på ersättningen från a-kassan. Med vår inkomstförsäkring kan man försäkra 80 procent av sin normala inkomst i 200 ersättningsdagar vid arbetslöshet. Efter detta får man i ytterligare 100 dagar 70 procent av sin tidigare inkomst. Detta följer de nya regler som också träder i kraft den 5 mars 2007.

Vem kan köpa inkomstförsäkring?

Alla löntagare mellan 20-55 år som bor och arbetar i Sverige kan trygga sin lön via Insplanet. Du skall haft en fast anställning de senaste tolv månaderna, inte ha kännedom om kommande arbetslöshet samt ha en lägsta inkomst om 20 000 kr brutto per månad.

För egenföretagare har försäkringen en kvalifikationstid på 18 månader från köpet, dvs. den gäller inte för arbetslöshet som inträffar under de första 18 månaderna. Blir du därefter arbetslös till följd av konkurs/likvidation lämnar försäkringen kompletterande ersättning i maximalt 300 dagar upp till 80 procent av din försäkrade inkomst. Exakt hur stor andel av lönen som kan försäkras följer alltid de regler som finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Uppfyller du ovan krav gör då en förfrågan nedan så kontaktar en rådgivare dig och berättar mer om Inkomstförsäkringen.

Denna produkt är ett samarbete mellan Insplanet och försäkringsgivaren Accept.

Räkneexempel

Din Bruttolön:
28 000 kr
80% av bruttolönen
22 400 kr
A-kassans ersättning de 200 första dagarna:
14 960 kr
Bruttodiff. 200 första dagarna
7 440 kr
70% av bruttolönen
19 600 kr
A-kassans ersättning resterande 100 dagar 70% med höjt maxtak 21372 kr:
14 960 kr
Bruttodiff. resterande dagar:
4 640 kr

Med en inkomstförsäkring förbättras din situation med nästan 7500 kr per månad de 200 första dagarna och därefter drygt 4600 kr per månad resterande 100 dagar.

Vad försäkringen kostar just dig är beroende av vilken typ av produkt du är intresserad av, hur gammal du är och vilken utbildning du har.