Trafik försäkring

Trafik försäkring – Billigaste trafikförsäkring för bilen

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad

Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid trafikförsäkring saknats.Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd. Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 104 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr.

Den här tjänsten tillhandahåller en jämförelse utav flera olika försäkringsbolags respektive försäkringspremier.
Tjänsten representerar inte något bolag specifikt, utan är helt opartisk ur marknadssynpunkt.
Jämför Sveriges ledande försäkringsbolag själv och se skillnaden.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?

Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.

Gäller bilens försäkring för en tillkopplad släpvagn?

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller.

Om du vill skydda släpvagnen vid t ex stöld eller brand måste du däremot teckna en halvförsäkring för släpvagnen. Vill du också få ersättning vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse måste du komplettera halvförsäkringen med vagnskada.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Den ersätter alla personskador oavsett om den skadade befinner sig i eller utanför fordonet.

Trafikförsäkringen ersätter också de sakskador du vållat med fordonet t ex om du kör på ett annat fordon eller om du kör in i ett staket. Däremot ersätter trafikförsäkringen inte skador på din egen bil.

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ersätter personskador (vid trafikolycka) och skador på annans egendom (s.k. egendomsskador).

Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen (däremot får du viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som skadas i en trafikolycka).

Om du blir påkörd av någon annan och du inte vållade skadan, får du däremot ersättning från trafikförsäkringen som föraren som vållade skadan ska ha.

Om personen som kör på dig saknar trafikförsäkring ersätter  Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Detta är även anledningen till att det är så dyrt att köra omkring oförsäkrad (läs nedan)

Det kostar att vara oförsäkrad

Observera att det kan bli mycket, mycket dyrt att inte ha en bilförsäkring (trafikförsäkring). Kostnaden för avsaknad av trafikförsäkring kan överstiga själva försäkringskostnaden flera gånger om.

När Trafikförsäkringsföreningen (TFF) ser att din bil ej är anmäld som avställd (dvs. inte får användas i trafik) och samtidigt ser att du saknar en giltig trafikförsäkring så börjar det genast bli dyrt.När ska jag välja en trafikförsäkring?

Trafikförsäkring är oftast den lägsta nivån och därmed den billigaste bilförsäkring som de flesta försäkringsbolag erbjuder. Trafikförsäkring täcker t.ex. inte skador till följd av stöld, inbrott, glasskador (t.ex. laga vindruta), maskinskada, räddning eller rättsskydd. Om du vill att din försäkring ska täcka detta ska du istället välja halvförsäkring.

Trafikförsäkringen täcker som ovan nämnt ej heller skador på din egen bil till följd av en trafikolycka (t.ex. plåt- eller lackskador). Om du vill få skador på den egna bilen ersatta genom din bilförsäkring så måste du istället välja en helförsäkring.

Om du behöver ytterligare vägledning kring val av försäkringsnivå rekommenderar vi dig att ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå eller kontakta vår kundservice.