Mercedes

Mercedes försäkring – Tilläggsförsäkring för bilen jämför pris och villkor

Hyrbils försäkring – Till Mercedes bilförsäkring

Hyrbilsförsäkring är ett tillägg till bilförsäkringen. Tillägget ger ersättning då bilen råkar ut för brand-, glas-, stöld-, maskin- eller vagnskada, och bilen blir obrukbar under en viss tid.

Försäkringstagaren har då genom sitt tillägg rätt till hyrbil under en viss tid, vanligen 45 dagar. Försäkringstagaren får stå för 25% av hyrbilskostnaden själv, vilket fungerar som ett slags självrisk, medan försäkringsbolaget står för 75% av den fasta dygnskostnaden för hyrbilen.

Hos de flesta försäkringsbolag kan försäkringstagaren istället för hyrbil välja en så kallad stilleståndsersättning.

Stilleståndsersättning

Stilleståndsersättning ingår hos vissa försäkringsbolag i hyrbilsförsäkringen, som är ett tillägg till bilförsäkring.

Istället för att utnyttja hyrbil, kan försäkringstagaren då få en dagsersättning för varje dag som den försäkrade bilen är obrukbar.

Viltkollision

Självriskreducering vid viltkollision är en tilläggsförsäkring till bilförsäkringen.

Har man detta tillägg så reduceras eller elimineras helt vagnskadeförsäkringens självrisk vid en viltkollision, när skadan är försäkringsgill enligt vagnskadeförsäkringen.

Hos vissa försäkringsbolag fungerar tillägget så att om försäkringstagaren enbart har en halvförsäkring, så kan tillägget ge en mindre ersättning för vagnskador från viltkollision, vanligen med ett maxbelopp på 5-6.000 kr.

I undantagsfall är viltkollisionstillägget begränsat till endast vissa typer av vilt, till exempel klövvilt.

Självriskreducering

Det finns tilläggsförsäkringar som kan reducera, eller i vissa fall helt eliminera försäkringstagarens självrisk vid en skada.

Vanliga sådana tilläggsförsäkringar är självriskreducering vid skadegörelse och självriskreducering vid viltkollision, som båda är tillägg till bilförsäkring.

Insplanet Biltrygg

Insplanet Biltrygg är skapad för ett bekymmersfritt bilägande. Biltryggsförsäkringen är fristående från din ordinarie bilförsäkring. Du kan dock inte ersätta din ordinarie bilförsäkring med en Biltryggsförsäkring, beroende på att det är där den lagstadgade trafikförsäkringen finns. Insplanet Biltrygg kompletterar istället din bilförsäkring med ett bra extraskydd, och du slipper många dyra självrisker.

Insplanet Biltrygg är kopplad till det fordon du köper Biltrygg för. Du behåller därför skyddet även om du byter försäkringsbolag för din vanliga bilförsäkring, så länge du fortsätter att ha minst en halv- eller helförsäkring.

I din Insplanet Biltrygg ingår:

  • Hyrbil eller kontantersättning vid driftstopp
  • Självriskersättning vid bärgning (räddning)
  • Självriskersättning vid kollision med djur
  • Kupéskada
  • Nyckelförlust
  • Självriskersättning vid vagnskada utanför Norden
  • Skada på annans egendom som transporteras i fordonet eller på släp

Insplanet Biltrygg har ett fast pris på 395 kr/år, oavsett vilket fordon du har eller dina egenskaper som fordonsägare.

Du som har Insplanet Biltrygg har kontakt med Insplanet när det gäller skador som täcks av just Biltrygg. Skador kopplade till din hel- eller halvförsäkring sköter du fortsatt med det bolag där du har den försäkringen.

Mer information om Insplanet Biltrygg hittar du i avdelningen Produktblad och villkor.