Mercedes

Mercedes Bilförsäkring Jämför pris & villkor!

Välkommen till din guide till en bättre & billigare Mercedes bilförsäkring, Här kan du enkelt och kostnadsfritt Mercedes bilförsäkring med Marknadens ledande försäkringsbolag.

Jämför pris på Mercedes bilförsäkringar

Jämför pris och villkor på Mercedes bilförsäkring med flest försäkringsbolag på marknaden, tjänsten är snabb, enkel och kostnadsfri, Va händer om bilen är oförsäkrad?

Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av Mercedes bilens ägare för den tid trafikförsäkring saknats.

Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd.

Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 104 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?

Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.

Gäller bilens försäkring för en tillkopplad släpvagn?

En släpvagn behöver en separat trafikförsäkring , din Mercedes bilförsäkringen täcker alltså inte släpvagnen

Om du vill skydda släpvagnen vid t ex stöld eller brand måste du däremot teckna en halvförsäkring för släpvagnen. Vill du också få ersättning vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse måste du komplettera halvförsäkringen med vagnskada.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Den ersätter alla personskador oavsett om den skadade befinner sig i eller utanför din Mercedes.

Trafikförsäkringen ersätter också de sak skador du vållat med din Mercedest t ex om du kör på ett annat fordon eller om du kör in i ett staket. Däremot ersätter trafikförsäkringen inte skador på din egen bil.

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag.Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ersätter personskador (vid trafikolycka) och skador på annans egendom (s.k. egendomsskador).

Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen (däremot får du viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som skadas i en trafikolycka).

Om du blir påkörd av någon annan och du inte vållade skadan, får du däremot ersättning från trafikförsäkringen som föraren som vållade skadan ska ha.

Om personen som kör på dig saknar trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Detta är även anledningen till att det är så dyrt att köra omkring oförsäkrad (läs nedan)

Det kostar att vara oförsäkrad

Observera att det kan bli mycket, mycket dyrt att inte ha en Mercedes bilförsäkring (trafikförsäkring). Kostnaden för avsaknad av trafikförsäkring kan överstiga själva försäkringskostnaden flera gånger om.

När Trafikförsäkringsföreningen (TFF) ser att din bil ej är anmäld som avställd (dvs. inte får användas i trafik) och samtidigt ser att du saknar en giltig trafikförsäkring så börjar det genast bli dyrt.När ska jag välja en trafikförsäkring?

Trafikförsäkring är oftast den lägsta nivån och därmed den billigaste bilförsäkring som de flesta försäkringsbolag erbjuder. Trafikförsäkring täcker t.ex. inte skador till följd av stöld, inbrott, glasskador (t.ex. laga vindruta), maskinskada, räddning eller rättsskydd. Om du vill att din försäkring ska täcka detta ska du istället välja halvförsäkring.

Trafikförsäkringen täcker som ovan nämnt ej heller skador på din egen bil till följd av en trafikolycka (t.ex. plåt- eller lackskador). Om du vill få skador på den egna bilen ersatta genom din bilförsäkring så måste du istället välja en helförsäkring.

Om du behöver ytterligare vägledning kring val av försäkringsnivå rekommenderar vi dig att ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå eller kontakta vår kundservice.

Halvförsäkring för Mercedes bil

Här sammanfattar vi informationen kring vår halvförsäkring för bil.Halvförsäkring – Bilförsäkring

En halvförsäkring består av ett antal olika delar som var och en täcker olika situationer du kan råka ut för. Kontakta oss gärna eller använd menyn till vänster för att välja det moment i halvförsäkringen som intresserar dig.

Halvförsäkringen inkluderar bland annat trafikförsäkring. Utöver det så ingår även ett utökat försäkringsskydd (så kallade försäkringsmoment). Halvförsäkring är det vanligaste begreppet som försäkringsbolag använder. I försäkringstermer består en halvförsäkring av en trafikförsäkring och delkasko.

Halvförsäkringen innehåller följande:

  • Stöldskada – Om någon stjäl saker från din bil eller stjäl hela bilen.
  • Brandskada – Om din bil fattar eld eller elektronik kortsluts.
  • Glasskada – Om du får ett stenskott eller om rutan går sönder.
  • Maskinskada – Om din bil går sönder och inte gått allt för långt.
  • Räddning – Om din bil slutar fungera och du behöver hjälp.

Rättskydd – Om du blir stämd och får betala rättegångskostnader.Observera att förklaringstexterna ovan endast ger dig en något förenklad bild av de olika försäkringsmomenten. Klicka på respektive länk i punktlistan ovan för att få mer information om vad som gäller.

Helförsäkring för Mercedes bil

Här finner du mer detaljerad information kring vår helförsäkring för bil. Om du saknar någon information är du alltid välkommen att kontakta oss.

Helförsäkring – Bilförsäkring

En helförsäkring inkluderar såväl trafikförsäkring som halvförsäkring. Skillnaden i en bilförsäkring mellan en halv- och en helförsäkring är att helförsäkringen även inkluderar s.k vagnskada.

Förenklat kan man säga att en trafikförsäkring endast ersätter skador du vållar andra när du kör. En helförsäkring ersätter även skador på din egen bil.

Det finns många faktorer som påverkar hur hög premie man måste betala för sin bil. Vem som äger bilen, hur länge man har haft körkort, hur gammal bilen är och hur många mil den gått är exempel på vad som kan spela in vid beräkning av premiekostnaden.

Olycksstatistik påverkar premien

Varje bil får ett s.k. premieklassindex i bilregistret mellan 1 och 9. Indexet baseras på information från Vägverket där fordonet jämförs med fordon av samma typ och statistik över olyckor, stölder och andra värden. Med postnummer som bas har försäkringsbolagen sedan ett eget premieindex där de utgår från samma statistiska jämförelse som Vägverket fast med ortens påverkan. Ett olycksdrabbat område får t.ex. högre än ett lugnare område.

Exempel på premieklassindex ur bilregistret

Ett bilindex kan vara t.ex. 4-18-17 där de olika siffrorna representerar de olika delarna av en bilförsäkring. Första siffran (4) avser trafikförsäkring, andra (18) halvförsäkring och sista (17) helförsäkring. Ju högre indexklassning desto högre premiekostnad.

Flera kriterier

Premien beräknas dock inte enbart utifrån premieklassindexet. Vem som äger bilen, hur länge man haft körkort och vad bilen har för utrustning och motoreffekt är exempel på andra faktorer som spelar in. Enligt en artikel i DN

Direktimport kan höja premien

Har man en direktimporterad bil har försäkringsbolagen rätt att ta ut en högre premie efter att Konkurrensverket bestämt att det inte bryter mot konkurrenslagstiftningen. Statistiken visar att direktimporterade bilar oftare blir stulna eller stöldskadade än bilar sålda i Sverige.

Tips för dig som ska välja en Mercedes försäkring

Samla försäkringar hos samma bolag kan ibland ge viss rabatt men jämför först de olika försäkringsbolagen mot varandra

Fokusera inte för mycket på priset utan ta reda på vad försäkringen faktiskt täcker. En högre premie kan innebära en mer omfattande försäkring – men inte alltid!

Premien blir olika hög beroende på hur gammal du är och var du bor. Vissa försöker sänka sin premie genom att skriva sin bil på någon annan men detta är inte tillåtet och självklart inte att rekommendera. Om du är den faktiska ägaren till bilen men den står skriven på någon annan gäller inte bilförsäkringen vid en eventuell olycka. Det innebär att varken du eller personen som bilen står skriven på får någon ersättning. Detta gäller för alla försäkringsbolag.

Detta är ett exempel på några av försäkringsbolagen Vi jämför åt dig se själv!

Det tar bara 30 sekunder att hämta pris från dessa fösäkringsbolag, snabbt,enkelt och kostnadsfritt.