Villahemförsäkring

Jämför Villahemförsäkring – bästa & billigaste villa försäkring

Välkommen till din guide till en bättre och billigare Villaförsäkring, Här kan du enkelt och kostnadsfritt jämföra din Villaförsäkring med Marknadens ledande försäkringsbolag.

Den här tjänsten tillhandahåller en jämförelse utav flera olika försäkringsbolags respektive försäkringspremier.

Tjänsten representerar inte något bolag specifikt, utan är helt opartisk ur marknadssynpunkt.

Med vår unika tjänst jämför du din Villaförsäkring på 30 sekunder, fyll i ett enkelt formulär, Vi hämtar priserna, du jämför priserna själv.

Fakta Villaförsäkring ( Villabyggnad )

En villaförsäkring är en försäkring för en privatfastighet med villabyggnad. Många som tecknar en villaförsäkring tecknar samtidigt en hemförsäkring. Kombinationen kallas för en villahemförsäkring. I en del fall vill man dock teckna en försäkring enbart för byggnaden, en renodlad villaförsäkring. Detta behov uppstår till exempel om man har en kollektiv hemförsäkring via sitt fackförbund, om man hyr ut huset och bor på annan plats, om man valt att teckna villaförsäkring och hemförsäkring i olika försäkringsbolag, eller av någon annan anledning. I en villaförsäkring ingår följande moment: – Brand – Ansvar – Naturskador – Läckage – Rättskydd – Skadedjur – Hyresbortfall Det finns tilläggsförsäkringar till villaförsäkringen. Den vanligaste är Allrisk byggnad. Vissa försäkringbolag kan även ha en utökad skadedjursförsäkring samt skogsförsäkring.

Fakta Villahemförsäkring

En villahemförsäkring en sammanslagning av en villaförsäkring och en hemförsäkring. Villaförsäkringen omfattar din fastighet, det vill säga byggnader och tomtmark. Hemförsäkringen omfattar ditt hushåll och sådant som du hyr eller lånar. Utöver detta innehåller också villahemförsäkringen annat skydd som ökar din trygghet, som rättsskydd och ansvarsförsäkring. Villahemförsäkringen består av:

  • Egendomsskydd
  • Ansvarsskydd
  • Överfallskydd
  • Reseförsäkring
  • Skadedjursskydd
  • Fullvärdesförsäkrad byggnad