Mc försäkring

Billig Mc försäkring på 1 minut jämför Mc försäkring med flest bolag här !

Välkommen till din guide till en billigare Mc försäkring, Här kan du enkelt och kostnadsfritt jämföra din Motorcykelförsäkring med Marknadens ledande försäkringsbolag.

Jämför pris på MC-försäkringar på en minut!

Den här tjänsten tillhandahåller en jämförelse utav flera olika försäkringsbolags respektive försäkringspremier.

Tjänsten representerar inte något bolag specifikt, utan är helt opartisk ur marknadssynpunkt.

Med vår unika tjänst jämför du din Mc försäkring på 30 sekunder, fyll i ett enkelt formulär, Vi hämtar priserna, du jämför priserna själv.

Det är alltid samma pris då får här även om du kontaktar försäkringsbolagen själv

Fakta om Mc försäkring

När du äger en mc måste du ha en trafikförsäkring eftersom det är lag på det. Alla motorcyklar som inte är avställda i vägtrafikregistret ska vara trafikförsäkrade. Du får själv avgöra om du vill skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

  • •Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med motorcykeln.
  • •Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. I en del försäkringar ingår också maskinskada.
  • •Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring betalar skada på motorcykeln vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Det är den faktiska ägaren till mc:n som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse).

Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Fakta om Mc försäkring

Jag använder inte min mc, Måste jag ha trafikförsäkring då?

Även om en Mc inte används ska det vara trafikförsäkrat. Skyldigheten att trafikförsäkra upphör bara om Din Mc avställs eller avregistreras.

Min Mc är i så dåligt skick att det inte går att använda. Måste jag ändå ha MC försäkring (trafikförsäkring)?

Ägaren måste ha sin Mc trafikförsäkrat även om den är i behov av reparation och inte kan användas.

Jag har körförbud på Min Mc, måste jag ha den trafikförsäkrat?

Har du inte ställt av din Mc måste du som ägare ha Mc trafikförsäkrat även om den har körförbud.

Behöver jag Min Mc trafikförsäkrat om den är stulet?

Trots att Din Mc stulits måste du som ägare ha den trafikförsäkrat. Om du inte längre vill ha trafikförsäkring på din stulna Mc måste den avställas i vägtrafikregistret.

Enklast anmäler du avställning genom att göra en anmälan direkt via Transportstyrelsens webbplats, via servicetelefon 0771-25 25 25 eller genom att skicka in registreringsbeviset.

Vad gäller om någon annan än ägaren har trafikförsäkring för en Mc?

Ett fordon ska hållas trafikförsäkrat av ägaren. Du som ägare måste trafikförsäkra din Mc även om någon annan person, till exempel en familjemedlem, också har försäkrat Mcén.

Det finns ett fall där annan än ägaren ska hålla fordonet försäkrat:

  • Du leasar fordonet i minst ett år.

Kan föregående ägares Mc försäkring gälla?

Nej, föregående ägarens trafikförsäkring upphör alltid från och med dagen för ägarbytet.

Vad gäller om ägarbyte ännu inte har registrerats hos Transportstyrelsen?

Du som ägare måste trafikförsäkra Din Mc senast samma dag som ägarbytet sker, det vill säga från och med det datum som angivits på ägarbytesanmälan. Förutsatt att ägarbytesanmälan inkommer till Transportstyrelsen inom tio dagar kommer du att bli registrerad som ägare med retroaktiv verkan från och med detta datum.

Vad gäller om avställningsanmälan/avregistreringsanmälan inte kommer fram till Transportstyrelsen?

Vägtrafikregistret avställer/avregistrerar en Mc från det datum en fullständig anmälan kommit in till dem. Det är du som ägare som ansvarar för att anmälan kommer fram till vägtrafikregistret och att den är fullständig och korrekt. Du som ägare måste även kontrollera att Din Mc verkligen blivit avställt/avregistrerat innan du låter trafikförsäkringen upphöra.

Vad gäller om ägaren har tecknat en avställningsförsäkring/garageförsäkring?

Avställningsförsäkring gäller bara om Mc är avställt i vägtrafikregistret. Trafikförsäkring ingår inte i denna försäkring och därför måste du ha kvar din trafikförsäkring fram till att avställningen är registrerad hos Transportstyrelsen.

Vad gäller om jag varit sen med premieinbetalning till försäkringsbolaget?

Om premie betalas in till försäkringsbolaget när försäkringen redan har upphört, uppfattas inbetalningen som en begäran om ny försäkring. Den nya försäkringen börjar gälla senast dagen efter att du gjort din betalning till försäkringsbolaget. En premieinbetalning som görs efter det att försäkringen redan har upphört, har alltså ingen verkan bakåt i tiden.

Gäller trafikförsäkringsplikten om en Mc förts ur landet?

Så länge en Mc är registrerat i Sverige är det också försäkringspliktigt här, även om det finns utanför landets gränser.

Avregistrering/export

Vid avregistrering ska registreringsbevisets del för anmälan användas. Ägaren ska underteckna handlingen och sända den till Transportstyrelsen.

Avregistrering kan ske i följande fall:

  • När en Mc har skrotats (skrotningsintyg behövs).
  • När en Mc ändrats så att det inte längre är registreringspliktigt.
  • Om en Mc förts ur landet för gott. I detta fall ska bevis om registrering i annat land eller ett bevis om förtullning i det landet lämnas in.

Bevis om förtullning behövs inte i EU- land.
Skrotningsintyg utfärdas av auktoriserad bilskrotare och kommuner med mottagningsställen för skrotbilar. Det är fordonsägarens ansvar att se till att skrotningsintyget lämnas till Transportstyrelsen.

Samtidigt med anmälan om avregistrering ska fordonets registreringsskylt/-ar sändas in till vägtrafikregistret. Det behövs inte om det finns ett skrotningsintyg som säger att skyltarna tagits om hand för skrotning. Har en skylt förstörts eller tappats bort, ska skriftlig anmälan om detta lämnas till vägtrafikregistret.

Måste jag betala trafikförsäkringsavgift när Mc förts ur Sverige?

Om en Mc varit registrerat och försäkrat i annat land under den tid trafikförsäkringsavgift debiterats finns det möjlighet att få avgiften nedsatt. Du måste då snarast sända in översatta handlingar till Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Handlingarna ska visa att registrering och försäkring finns i annat land. Fordonet måste också noteras som avregistrerat i det svenska vägtrafikregistret.

Vad gäller om ägaren inte känt till lagreglerna?

Du som Mc ägare måste ta reda på vilka lagar och skyldigheter som gäller vid Mc innehav och kan därför inte i något sammanhang hävda att du har varit okunnig om gällande lag.

Vad gäller om ägaren är omyndig?

Om ägaren är omyndig och saknar körkort för fordonet ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren. ( bil )

Vad gäller om en Mc har lämnats till bilfirma för försäljning?

Så länge inget ägarbyte har gjorts måste ägaren fortsätta att trafikförsäkra Mcen.

Vad gäller om en Mc har blivit beslagtaget?

En Mc som är beslagtaget av polis eller kronofogdemyndighet ska vara trafikförsäkrat om det inte blivit avställt hos Transportstyrelsen.

Om Mc stått inlåst hos polis eller kronofogde hela tiden och ägaren inte haft möjlighet att hämta ut den därifrån finns det möjlighet att få avgiften nedsatt. Ägaren måste då sända intyg från polis/kronofogde på att Mcen inte varit fritt för avhämtning till TFF.

Vad går trafikförsäkringsavgiften till?

Den trafikförsäkringsavgift vi tar in är avsedd att täcka våra skadekostnader där oförsäkrade och okända fordon är inblandade.

Hur beräknas trafikförsäkringsavgiften?

Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera.
Avgiften får vara tio procent högre än den högsta tillämpade premien på marknaden. Avgiften är alltid minst 200 kr

Vill du veta mer om Mc försäkring? här kan du läsa mer om Motorcykelförsäkringar och jämför försäkringsbolagen