Trafik försäkring – Billigaste trafikförsäkring för bilen

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad

Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid trafikförsäkring saknats.Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd. Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 104 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr. Continue reading ”Trafik försäkring – Billigaste trafikförsäkring för bilen”

Mercedes försäkring – Tilläggsförsäkring för bilen jämför pris och villkor

Hyrbils försäkring – Till Mercedes bilförsäkring

Hyrbilsförsäkring är ett tillägg till bilförsäkringen. Tillägget ger ersättning då bilen råkar ut för brand-, glas-, stöld-, maskin- eller vagnskada, och bilen blir obrukbar under en viss tid.

Försäkringstagaren har då genom sitt tillägg rätt till hyrbil under en viss tid, vanligen 45 dagar. Försäkringstagaren får stå för 25% av hyrbilskostnaden själv, vilket fungerar som ett slags självrisk, medan försäkringsbolaget står för 75% av den fasta dygnskostnaden för hyrbilen. Continue reading ”Mercedes försäkring – Tilläggsförsäkring för bilen jämför pris och villkor”

Jämför Bilförsäkring

Nu lanserar ICA en egen bilförsäkring

Idag skriver Jämför Bilförsäkring (.SE) om att ICA precis lanserat en egen bilförsäkring. Detta gör man i samarbete med Moderna som man även erbjuder ICA Hemförsäkring ifrån. Bilförsäkringen tål att jämföras med samtliga svenska konkurrenter och om man köper bilförsäkringen erbjuds du även 300 kronor i matpengar. Du får även 20 % om du även köper deras hemförsäkring. Continue reading ”Jämför Bilförsäkring”

Allt om bilförsäkring – läs och jämför försäkringsbolagens pris och villkor

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad

Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid trafikförsäkring saknats. Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd. Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 104 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr. Continue reading ”Allt om bilförsäkring – läs och jämför försäkringsbolagens pris och villkor”